Уроци в група

79388002

Групово обучение /две деца/ по математика и български език

Ако имате съученик или приятел на вашата възраст и искате да посещавате заедно уроците по математика или български език на по-ниска цена – това е вашата форма на обучение. Продължителността на занятието е 90 минути. Групите се състоят от максимум 2 деца.

Чрез ежеседмични домашни работи и подходящи упражнения се придобиват отлични умения за решаване на задачи. Знанията постепенно се задълбочават и достигат ниво, позволяващо безпогрешно решаване на задачи с повишена трудност и отлично представяне на външни оценявания и изпити.

Цена

За актуална цена моля свържете се с нас!