Цени за уроци

Цена на Индивидуален урок

45 мин

Цена на Индивидуален урок

90 мин

Цена при ползване на два учебни предмета

90 мин

Цена на урок в група две деца

90 мин

Урок за ученици 9, 10, 11 и 12-ти клас

90 минути

Дистанционен урок

90 мин