Курсове 7 клас

79388002

Курсове /четири деца в група/ по математика и български език

Курсовете имат за цел да подготвят децата за матурата след 7 клас. Още от началото на учебната година занятията ще са под формата на тестови задачи във формата на матурата. Този тип обучение препоръчваме за деца, които нямат затруднение с учебния материал. Продължителността на занятието е 4 учебни/ 3 астрономически/ часа по предмет и ще се провеждат през почивните дни/събота или неделя/. Групите се състоят от максимум 4-5 деца.

Начало на курсовете : 7.10.2017

Цена

За актуална цена моля свържете се с нас!