Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение е удобен и максимално ефективен вариант, съобразен с вашето свободно време, ниво и темпо на учене. В зависимост от конкретните нужди и цели, които си поставяте, заедно с вас избираме най-подходящата схема на работа.

Индивидуалното обучение по математика и български език включва

  • системна работа по учебния материал в съответния клас
  • оказване на помощ при подготовка за контролни и класни работи, текущи изпитвания и поставени домашни работи
  • запълване на пропуските по учебното съдържание за формиране на задълбочени и трайни знания, необходими за отлично представяне в училище
  • своевременна подготовка за представяне в елитни гимназии и университети.

Предимства на индивидуалното обучение

  • занятията се провеждат в удобно за вас време през седмицата или събота и/или неделя;
  • възможност за промяна на дните и часовете на занятията от ден за ден;
  • обучението е изцяло съобразено с темпото на учене и усвояване на ученика;

Цена

За актуална цена моля свържете се с нас!