Уроци

Индивидуални уроци

Индивидуалното обучение е удобен и максимално ефективен вариант, съобразен с вашето свободно време, ниво и темпо на учене. В зависимост от конкретните нужди и цели, които си поставяте, заедно с вас избираме най-подходящата схема на работа.

Урок в група

През учебната година това са най-подходящите курсове за деца, готови да отделят единия от почивните си дни за запълване на пропуски в училище. Продължителността на занятието е 90 минути. Групите се състоят от максимум 2 човека, разпределени по ниво на подготовка.

Дистанционен урок

Преподавателя и ученика влизат в специално приложение(виртуална стая с дъска). Когато преподавателят пише, ученика вижда дъската на монитора си в реално време. Приложението дава възмжност и ученика да се включи в решаването на задачите.

 

Предимства на дистанционното обучение

  • може да се обучавате, където и да се намирате
  • не е необходимо да пътувате до учебното заведение и така спестявате време и средства
  • подходящо е и за учещи в чужбина, които не могат да си позволят уроци на тамошни цени
  • уроците могат да се провеждат и през седмицата в часовия интервал от 8:30 до 22:00 часа