Уроци по математика за 9 клас

Скъпи деветокласници

Затрудняват ли ви квадратните, ирационалните или дробните уравнения? Или формулите на Виет и приложенията им?

По геометрия пък ще трябва да решавате задачи за подобни триъгълници, за свойствата на ъглополовящи и за метрични зависимости, както и тригонометрични функции и тъждества. Ще решавате правоъгълен триъгълник и ще намирате елементите на равнобедрен триъгълник и равнобедрен трапец.

За да се справите с горепосочените, ви е необходима системна теоретична и практическа подготовка. Можем ЗАЕДНО да се преборим с тези никак нелеки задачи :)