Уроци по математика за 8 клас

Скъпи осмокласници

В осми клас учебният материал по математика става все по-сериозен и обхваща модулни и параметрични уравнения, системи линейни неравенства, квадратен корен, квадратно уравнение, и т.н. Включват се задачи за вектори, средна отсечка в триъгълника, медицентър, трапец и средна основа в трапеца, и други…

Ако изпитвате затруднения или считате, че са ви необходими допълнителни упражнения за затвърждаване на знания или запълване на пропуски, обърнете се към мен :)