Уроци по математика за 7 клас

Седми клас е последният клас от прогимназиалните на основната степен на образование. Учебната програма по математика съдържа и надгражда математическите знания на учениците от 6-ти клаc.

 

Цели на уроците по математика за 7 клас

  1. Разширяване и задълбочаване на знанията на учениците за цели изрази.
  2. Разширяване на знанията за геометрични фигури, извеждане на техни основни свойства чрез еднакви триъгълници.
  3. Изучаване на уравнения, неравенства и теоремите за равносилност.
  4. Развиване на наблюдателност, концентрация и въображение.
  5. Обогатяване на методите за разсъждение.

В този клас започва изграждане на знанията, които дават възможност за формиране на логическо мислене у учениците. И точно тук е и тестът от два модула за външно оценяване и кандидатстване в други учебни заведения.

В първия модул на теста задачите  са с посочен отговор, а във втория модул задачите се записват от ученика. Задачите в първи модул са 25 и се решават за 60 мин. От тях задачите от 1 до 10 носят по 2 точки, а задачите от 11 до 25 носят по 3 точки. Пълният сбор точки за този модул е 45. При вярно решени всички задачи от първи модул оценката е добър(3.80).

Отличен(6,00) се получава, само ако решите без грешка и задачите от втори модул. Тук задачите са 5 и се решават за още 90 минути. Задачи 26,27 и 28 носят по 5 точки и се решават само на чернова, а в листа с отговорите се записва получения резултат. Задачи 29 и 30 носят по 10 точки и за тях е необходимо да се направи чертеж с инструменти и да се дадат подробни обяснения.

Общият брой на точките за двата модула на теста е 100.

При необходимост от помощ, обадете се :-)

РЕСУРСИ