Уроци по математика за 6 клас

Скъпи шестокласници

Министерството на образованието и науката от няколко години организира външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 6-ти клас по изучаваните предмети, в това число и по математика. Тенденцията е в края на всяка учебна година да се провежда такова външно оценяване. Целта на проверката е чрез еднакъв тест за всички ученици в страната обективно да се оцени нивото на усвояване на знанията и уменията по математика.

Ако имате нужда от помощ, обърнете се към мен