Уроци по математика за 4 клас

Началния етап на основното образование завършва в 4 ти клас .

Основен дял в учебното съдържание заемат аритметичните знания, които са разпределени в темите:

  • събиране и изваждане на числата над 1000;
  • умножение и деление на числата над 1000 с едноцифрено число;
  • умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число.

Геометрични знания, които влизат е учебното съдържание са

  • понятието окръжност
  • измерване на ъгли
  • намиране на лице на правоъгълник

Разширяват се знанията за мерките и действията с мерните единици. Изучават се и нови:

  • ъгъл – градус,
  • за лице – квадратен милиметър, квадратен сантиметър, квадратен метър, квадратен километър и декар.
  • за време – секунда, минута, час
  • за маса – грам, килограм, тон

Уважаеми ученици

За повече информация свържете се с нас.