Уроци по математика за 3 клас

Учебното съдържание по математика в 3-ти клас е представено в три части:

  • събиране и изваждане на числата до 1000
  • умножение и деление на двуцифрени и троцифрени числа с едноцифрено число
  • текствови задачи

Нашите цели с учениците от тази възраст са:  усвояване на учебният материал, възприемане на математическата символика и терминология свързани с математическите понятия, създаване на интерес към математиката, развиване на качества на мисленето като рационалност, бързина, гъвкавост и др.,

Уважаеми третокласници

За повече информация свържете се с нас.