Уроци по български език за 9 клас

Уважаеми деветокласници

Учебният материал тази година ще ви изправи пред нови предизвикателства – античната литература и цивилизации и приносът им в създаването  и осъзнаването на основната нравствена проблематика, разглеждаща отношенията космос – общност – индивид.

Ще придобиете  анализаторски умения със сложни сюжети като тези за Едип, Мойсей, Йов и други,  ще се запознаете с основните християнски норми, евангелските текстове, митологичната и фолклорната култура и ролята на християнството в създаването на европейския културен модел.

Усвояването на литературата от настоящата година ще ви научи много по-лесно да боравите с текстове, да правите паралели и да откривате в произведенията на античната и средновековната литература онези общи хуманитарни принципи, които са валидни и до днес, независимо от промените в историческото развитие на обществото.

Успех!