Уроци по български език за 7 клас

Уроци по български език за седми клас

Уважаеми седмокласници

Тази година ви предстои да вземете важни решения относно следващия етап от Вашето образование и да изберете училището, в което да продължите обучението си. Всичко това е свързано със сериозна подготовка за предстоящите Ви изпити.

Уменията, които следва да усвоите, са свързани с изразяване на твърдения и аргументация, да разказвате и описвате, да разбирате и тълкувате художествени текстове, да познавате и уместно да използвате различни изразни средства (фонетични, лексикални и синтактични). Необходимо е да разграничавате свидетелски и несвидетелски разказ, да редактирате текст и др. Много важно е да владеете структурата на следните учебни жанрове: трансформиращ преразказ, съчинение разсъждение, есе, отговор на нравствен въпрос, разказ по преживяно, описание на предметна обстановка в художествен текст, писане на кратка теза.

Учебният материал по български език и литература за VІІ клас предлага на учениците задълбочено да навлязат в света на българската литература – от Добри Чинтулов до Йордан Йовков, опознавайки историята и ценностите на българина, както и неговата силна воля. Обучението в школата гарантира усвояване на литературния материал чрез лекционни и семинарни уроци (уроци упражнения). Освен задължителните литературни произведения се разглеждат неизучавани текстове за трансформиращ преразказ, като се набляга върху работа с дидактически задачи (от чие име да се преразказва, което понякога затруднява учениците). Последователността на уроците по български език е разпределена в 24 теми. Акцентът пада върху уменията на учениците да се справят с текстови задачи.

Тази година в план – конспекта за полагане на матура са включени теми от пети и шести клас по български език.

Бъдете смели и не се спирайте пред трудностите, пред които ще бъдете изправени. Това е първото сериозно предизвикателство в живота Ви! Заедно можем да постигнем много.

Уважаеми седмокласници, представете се успешно на матурата с наша помощ!