Уроци по български език за 6 клас

Уроци по български език за шести клас

Скъпи шестокласници

Тази година Ви предстои да направите първите си стъпки в света на българската литература и да се запознаете с едни от най-бележитите творци. Ще се вълнувате с героите от  ”Под игото”, ще звучи  ”Отечество любимо, как хубаво си ти!” и ще следвате героите на Елин Пелин, Джералд Даръл, Антоан Екзюпери, Марк Твен, Христо Смирненски и Любен Каравелов. За вас е важно да се научите да разпознавате основните нравствени проблеми и да ги коментирате,  да определяте конфликтите в произведението и да анализирате характеристиките на героите.  Всичко това ще разкрие пред вас един нов свят,  изпълнен с мечти и надежди, болка и състрадание, благородство и смелост. Не се колебайте да застанете на страната на доброто и да съпреживеете битките, които водят героите от книгите, за да усетите тази сила и в самите себе си.

Учебното съдържание по български език и литература за VІ клас предлага възможности за опознаване на света чрез западноевропейската литература и литературата от Българското възраждане. Заниманията с езика и опознаването на граматичните, стилистичните и лексикалните му особености подпомага учениците в изграждането на аргументативен и трансформиращ тип текст.

Чрез индивидуалните и груповите уроци в школата учениците се запознават и надграждат знанията си в учебните раздели. Уроците по български език следват последователността и броя на задължителните методически единици, разпределени в 24 теми (морфология, синтаксис, лексикология).

Шестокласници, нека да учим заедно с настроение за високи резултати!