Уроци по български език за 5 клас

Уроци по български език за пети клас

Скъпи петокласници

Тази година Ви предстои да навлезете в прогимназиялния етап на обучение, който ще бъде изпълнен с много нови знания! В часовете по български език и литература ще се запознаете с митологичния и фолклорен модел за света: митове, легенди, приказки, а и литературни текстове. Ще се научите да пишете разказ по въображение. Предстои Ви още и практикум – анализ на текстове с цел откриване на езиковите особености на различните функционални типове реч – повествование, описание, разсъждение. В нашата школа можем да Ви покажем как по-лесно да пишете трансформиращ преразказ и отговор на житейски въпрос. В часовете по български език ще се запознаете с особеностите на частите на речта и частите на изречението, както и звуковите промени в думата. Ако изпитвате трудности в отличното овладяване на материала, часовете в нашата школа ще помогнат за повишаване на знанията. Ние провеждаме практически упражнения с петокласниците: попълване на помагала, разработване на преразкази и всички видове ученически текстове. Съобразяваме се с нивото на ученика и с конкретните проблеми в учебния процес.