Уважаеми седмокласници

Тази година ви предстои да вземете важни решения относно следващия етап от вашето образование и развитие и да изберете училището, където да продължите обучението си. Всичко това е свързано със сериозна подготовка за предстоящите ви изпити.

Уменията, които следва да усвоите са да изразявате твърдения и да се аргументирате, да разказвате и описвате, да разбирате и тълкувате художествени текстове, да познавате и уместно да използвате различни изразни средства (фонетични, лексикални и синтактични). Необходимо е да разграничавате свидетелски и несвидетелски разказ, да редактирате текст и др. Много важно е да владеете структурата на следните учебни жанрове: подробен преразказ, сбит преразказ, трансформиращ преразказ, съчинение разсъждение, есе.

Бъдете смели и не се спирайте пред трудностите, пред които ще бъдете изправени. Това е първото сериозно предизвикателство в живота ви и заедно можем да постигнем много.